Müügitingimused

Garantii, tagastused ja tarne

Kauba tagastamine

 • Internetist ostul on ostjal õigus ostust taganeda 14 päeva jooksul.
 • Ostetud kaup peab olema avamata originaalpakendis, puhas ja vigastusteta, kauba tagasisaatmise kulud tasub ostja.
 • Kaup tuleb tagasi saata 14 päeva jooksul alates sellest, kui teatasite kauplejale ostust taganemisest.
 • Raha tagastatakse ostja pangakontole 14 päeva jooksul peale kauba saabumist müüjale.
 • Eritellimusel valmistatud või selgelt personaliseeritud tooteid tagasi ei võeta.
 • Kohapeal ostetud kaupadele 14 päevane tagastusõigus puudub.

Garantii

 • Õiguslik garantii kaupadele kehtib kogu ELis kaks aastat.
 • Õiguslik garantii hõlmab kõiki defekte, mille puhul eeldatakse, et need olid olemas kauba üleandmise ajal ning mis ilmnesid kahe aasta jooksul alates kauba üleandmisest.
 • Vaatamata sellele on oluliseks ajavahemikuks kuus kuud alates kauba ostmisest: kuue kuu jooksul ilmneva mis tahes vea puhul eeldatakse, et see oli olemas juba toote kättesaamisel. Sellisel juhul peab kaupleja teie kauba tasuta ära parandama või asendama või teile raha tagasi maksma, kui parandamine või asendamine ei ole võimalikud.
  Pärast kuue kuu möödumist on kaupleja ikka vastutav mis tahes defektide eest, mis ilmnevad kaheaastase garantiiaja jooksul. Kui kaupleja selle vaidlustab, siis peate suutma tõestada, et defekt oli olemas juba kättesaamishetkel.
 • Tootele kehtestatud Kaheaastane garantiiaeg algab kohe, kui olete kauba kätte saanud. Kuue kuu jooksul alates kauba kättesaamisest peate müüjale lihtsalt näitama, et toode on vigane või ei vasta reklaamitule. Pärast kuue kuu möödumist peate ise tõendama, et toode oli vigane juba selle kättesaamisel, näidates näiteks, et viga on põhjustatud kasutatud materjalide halvast kvaliteedist.
 • Kui tootel ilmneb viga, siis tuleb selle kasutamine kohe lõpetada. Sellise defektse toote kasutamise jätkamisega seab tarbija ohtu enda õigused nõuda kauplejalt asja parandamist ja kaupleja õigust esmalt asja parandada. Võlaõigusseaduse kohaselt on tarbijal kohustus teavitada kauplejat kauba defektsusest kahe kuu jooksul pärast vea ilmnemist, kuid soovitav on teha seda võimalikult kiirelt. Ära püüa ise toodet parandada, Välised vigastused fikseeri kirjalikult
 • Toote kasutus- ja hooldusjuhendis antud nõete eiramise tulemusel rikutud kaupa ümber ei vahetata.

 

Vilt ja vildist valmistatud esemed vastavad tootjatehase andmetel  DIN61205; EN 13501-1nõutele
Sünteetilisest kiust ja lambavillast valmistatud soojustusvillad vastavad Oeco-Tex standard 100 nõetele

Vääramatu jõud

 • Veebipood http://pood.tuuljakodu.ee ei vastuta Tellijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood http://pood.tuuljakodu.ee ei saanud mõjutada või ette näha.

Isikuandmete töötlemine

 • Ostja annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda ostja isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.
 • Veebipoel http://pood.tuuljakodu.ee on õigus kasutada ostja kontaktandmeid reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks ostjale.
 • Ostjal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.
 • Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab ostja personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka Veebipoel ligipääs.